top of page
IMG_0758bw.jpg
WARSZTATY GRUPOWE DLA RODZICÓW
NA TEMAT EMPATYCZNEJ KOMUNIKACJI Z DZIEĆMI

Warsztaty grupowe mają na celu zapoznać dorosłych z zasadami komunikacji empatycznej wobec dzieci. Mimo, iż są one dedykowane głównie rodzicom mogą z nich skorzystać i wiele się nauczyć również dziadkowie oraz osoby związane z dziećmi i młodzieżą z racji wykonywanego zawodu (nianie, przedszkolanki, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, lekarze).

 

Ogromną zaletą zajęć grupowych jest możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia nie tylko prowadzącej, ale i uczestników. Wzbudza to poczucie wspólnoty przeżywanych trudności i problemów, oraz podobieństwa wyzwań. W trakcie spotkań ćwiczy się na realnych przykładach, jest także możliwość omówienia problemów z własnego życia. Często zdarza się uczestnikom samodzielnie znaleźć rozwiązanie w oparciu o świeżo poznane narzędzia i metody.

Zajęcia prowadzone przez pedagog Annę Karendał inspirowane są metodami wypracowanymi przez wybitnych psychologów takich jak: dr Haim Ginott („Między rodzicami a dziećmi”), Thomas Gordon („Wychowanie bez porażek”) i Marshall Rosenberg (Porozumienie bez Przemocy).

Podziękowania dla Marty Sapińskiej-Adamek (psycholog), za cenny wkład w merytoryczną część warsztatów.

 

Tematy spotkań:

  • Komunikacja – jak mówić, słuchać i zachowywać się, by służyło to dzieciom i rodzicom

  • Uczucia i potrzeby – jak uznać emocje dzieci, nie dając im rządzić

  • O autonomii i pochwałach – jak pomagać dzieciom rozwijać się i wzrastać

  • Emocje rodziców i radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Warsztaty skierowane są do osób:
 

  • poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące wychowania, 

  • pragnących wspierać dzieci w  budowaniu prawdziwego i pozytywnego obrazu samych siebie aby miały one poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności za swoje wybory, pozytywną motywację do rozwoju oraz chęć do współpracy a przede wszystkim aby rozumiały i akceptowały siebie i swoje uczucia

  • chcących tworzyć głębokie, bardziej harmonijne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz bliskości emocjonalnej

Jest to cykl 4 spotkań odbywających się raz w tygodniu

Czas trwania jednego spotkania - 2, 5 godziny

Ilość uczestników - 6-8 osób

Całkowity koszt warsztatów - 400zł od osoby

Zapisy wyłącznie telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 10 do 18

Warsztaty odbywają się bez obecności dzieci

Warto mieć świadomość tego, że właściwa komunikacja jest najlepszą inwestycją w emocjonalny oraz intelektualny rozwój dziecka, która procentuje całe życie.

bottom of page